Blokcitaten

Met een blok citaat kun je eenvoudig aangeven dat de tekst uit een andere bron afkomstig is. Bijvoorbeeld van een andere website, uit een tijdschriftartikel of uit een andere bron. Met behulp van een blok citaat kun je direct zien hoe dat eruit ziet. Markdown gebruikt hiervoor een enkele krokodillenbek (>). Dit teken is ook wel beter bekend als het groter dan teken. Een voorbeeld:

"Men hoeft niet te hopen om iets te ondernemen, noch te slagen om te volharden."

"Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het beter hebben uitgelegd.."

Maak de volgende opdracht. Maak in het veld hieronder de tekst uit het boek tot een citaat. Je gebruikt hiervoor het >-teken. :


Goed gedaan!

Je kunt, als je meerdere regels tekst wilt citeren ook een krokodillenbekje op iedere regel zetten. Hierdoor worden alle opeenvolgende regels gezien als citaat. Voorbeeld:

> His words seemed to have struck some deep chord in his own nature. Had he spoken
of himself, of himself as he was or wished to be? Stephen watched his face for some
moments in silence. A cold sadness was there. He had spoken of himself, of his own
loneliness which he feared.
>
> —Of whom are you speaking? Stephen asked at length.
>
> Cranly did not answer.

Zie je dat ook de lege regels een krokodillenbekje hebben? Dit zorgt ervoor dat het hele blok wordt gezien als citaat.

Maak de volgnde opdracht. Zorg ervoor dat het hele tekstblok gezien wordt als citaat. Gebruik hiervoor het krokodillenbekje(>)


Goed gedaan!

Blokcitaten kunnen natuurlijk ook vetgedrukte en schuingedrukte tekst bevatten. Ook is het mogelijk om afbeeldingen en hyperlinks toe te voegen.

Maak de volgende opdracht. In het veld hieronder maak de Franse text schuingedrukt (zonder het uitrooepteken). Maak ook alle tekst op tot een citaat met de krokodillenbekjes (>)


Wow, goed gedaan! Jij kunt nu citaten maken in Markdown. Snel door naar de volgende les!

Door naar de volgende les!